Bilans płatniczy

www.odbierzksiazke.pl

Bilans płatniczy jest zestawieniem zarówno eksportu, jak i importu towarów, a także bieżących i kapitałowych obrotów dewizowych. O ile znaczenie pojęczy.

Można byłoby wnioskować, że bilans płatniczy jest pewnym uszczegółowieniem bilansu handloć „eksport” i „import” jest znane każdemu, o tyle nie wszyscy orientują się czym są wspomniane obroty dewizowe. Otóż w skład obrotu dewizowego wchodzą salda właśnie importu i eksportu zarówno towarów, jak i usług np. import towarów z ukrainy do polski, a także saldo odsetek od kredytów i transferów finansowych.

Warto wiedzieć także jakie relacje zachodzą pomiędzy bilansem handlowym a bilansem płatniczym. Bilans handlowy jest pojęciem szerszym niż bilans płatniowego.

Bilans handlowy jest bowiem zestawieniem tylko eksportu i importu. Mówi się, że jeśli saldo handlowe jest ujemne, to jest duże prawdopodobieństwo, że saldo płatnicze będzie dodatnie.

Podobna zależność zachodzi również w odwrotnym kierunku, wówczas mamy do czynienia z sytuacją gdy bilans płatniczy jest ujemny, a bilans handlowy dodatni.

Close