Dejonizacja

Dejonizacja jest metodą oczyszczania wody. W tym procesie można wykorzystywać zarówno kationy jak i aniony, które wymienia się na jonity.

Od właściwego doboru odpowiednich układów anionów i kationów zależy to, czy woda będzie właściwie zdemineralizowana. Sam proces dejonizowania wody bazuje na wymienianiu jonów wodorowych na zanieczyszczenia kationowe a z drugiej strony na wymianie jonów hydroksylowych na anionowe zanieczyszczenia.

W procesie tym woda jest przepuszczana przez złoża żywicy jonowymiennej, które składają się ze sferycznych ziaren. W trakcie trwania procesu dejonizacji aniony oraz kationy zastępują miejsca wodorowe oraz hydroksylowe.

Po pewnym czasie trwania takiej wymiany konieczne jest używanie nowego złoża lub regeneracja wcześniejszego. Zazwyczaj podczas przeprowadzania procesu dejonizacji wykorzystuje się też dodatkowo filtry, które mają doczyścić wodę i usunąć z niej mniejsze zanieczyszczenia.

W ramach dejonizacji z wody mogą być usunięte jednak tylko związki polarne, czyli związki organiczne. Wszystkie nieorganiczne zanieczyszczenia należy usuwać z wody przy wykorzystaniu innych metod.

Close