Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa jazdy

Uzyskanie prawa jazda kategorii B wymaga nie tylko zdania egzaminu, ale także skompletowania odpowiednich dokumentów.Jeśli zdecydowałeś się na zdawanie egzaminu na prawo jazdy, zanim zapiszesz się na szkolenie, musisz uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę. We właściwym urzędzie należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, a do niego dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz fotografię.

Konieczne jest także odbycie wcześniej badania lekarskiego i uzyskanie zaświadczenia, że jest się zdolnym do kierowania pojazdem i nie ma jakichkolwiek do tego przeciwwskazań. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą dołączyć kserokopie dowodów tożsamości obojga rodziców oraz pisemną zgodę.

W ten sposób uzyskuje się Profil Kandydata na Kierowcę, a dane przyszłego kierowcy wprowadzane są do systemu elektronicznego. Następnie należy się udać z tym dokumentem do szkoły jazdy, w której chcemy rozpocząć kurs. Po zakończenia szkolenia ośrodek szkoleniowy będzie mógł pobrać Twoje dane i uzupełnić Twój profil o świadectwo ukończenia kursu.

Zapisując się na egzamin w ośrodku ruchu drogowego wystarczy tylko potwierdzenie wniesienia opłaty, ponieważ Twoje dane będą w systemie. Podobnie, gdy zdasz egzamin, urząd lub starostwo otrzyma w systemie informację, Tobie pozostanie tylko czekać na wydanie prawa jazdy. Z tego wynika, że skompletować potrzebne dokumenty należy jeszcze przed zapisaniem się na kurs.

Close