Egzamin praktyczny na mieście

Podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B będziesz mieć do wykonania kilka zadań. Oprócz jazdy po mieście, otrzymasz od egzaminatora polecenie wykonania kilku manewrów. Będzie to hamowanie od prędkości powyżej 50 km/h w celu zatrzymania się w wyznaczonym przez egzaminującego miejscu.

Należy także mieć opanowaną umiejętność parkowania – możesz zostać poproszony o zaparkowanie prostopadle, skośnie lub równolegle. Ponadto będzie trzeba także zawrócić z użyciem biegu wstecznego. Egzaminator postara się wytyczyć Ci taką trasę, aby wykonać wszystkie zadania.

Będzie obserwował, w jaki sposób radzisz sobie na skrzyżowaniach równorzędnych, o ruchu okrężnym czy tych z sygnalizacją świetlną. Sprawdzi, czy prawidłowo przejeżdżasz przez przejścia dla pieszych, czy wykonujesz poprawnie zmianę pasa ruchu, omijanie, wymijanie. Trzeba także pamiętać, że będzie kontrolował, czy stosujesz się do przepisów ruchu drogowego oraz czy nie przekraczasz dozwolonej prędkości.

Ważna jest także umiejętność ekonomicznej jazdy, czyli hamowania silnikiem oraz odpowiedniego doboru biegów. Warto wiedzieć, że egzaminator ma prawo zakończyć egzamin już po 25 minutach, o ile prawidłowo wykonane zostały wszystkie możliwe zadania. W przypadku popełnienia błędu, może przerwać egzamin w każdej chwili.

Close