Filtracja wody

Filtracja to jedna z podstawowych i najbardziej popularnych metod oczyszczania wody jakie obecnie stosuje się w przemyśle. Filtracja to proces, który zapewnia usunięcie z wody cząsteczek, które mają średnicę większą niż 0.1 milimetra. Jest to zatem proces stosunkowo dokładny, jednak nie pozwala oczyścić wody całkowicie.

Filtracja dlatego też jest stosowana jako oczyszczanie wstępne. Filtrację przeprowadza się przy użyciu filtrów, czyli specjalnych środków filtrujących. Do najczęściej stosowanych filtrów zaliczają się m.in.

węgiel antracytowy, piasek kwarcowy czy węgiel aktywny. Z powodzeniem można także stosować materiały spiekane do których zalicza się m.in. keramzyt.

Jako filtry stosuje się także materiały kruszone, np. granit. Coraz popularniejsze jest także stosowanie tworzyw sztucznych jako filtrów. Do tej kategorii zaliczają się wszystkie te tworzywa, których gęstość jest mniejsza niż gęstość wody.

Wszystkie filtry można podzielić ze względu na ich wydajność odnośnie oczyszczania wody. W związku z tym wyróżnia się filtry powolne oraz filtry przyspieszone. Filtry powolne są bardziej wydajne niż filtry przyspieszone.

Close