Infiltracja

ekoalu.pl

Infiltracja jest procesem wykorzystywanym do oczyszczania wody. Przy wykorzystaniu tej metody zachodzą zarówno reakcje chemiczne jak i fizyczne i biologiczne. Infiltracja jako proces oczyszczania wody staje się coraz popularniejsza jeżeli chodzi o oczyszczanie wód powierzchniowych.

Sama infiltracja może być procesem sztucznym jak i naturalnym. W przypadku procesu naturalnego zanieczyszczona woda jest oczyszczana w gruntach, a w przypadku infiltracji sztucznej woda jest oczyszczana najpierw w tzw. stawach infiltracyjnych a dopiero później w gruntach.

Żeby jednak woda była całkowicie pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń konieczne jest zaistnienie pewnych naturalnych procesów oraz zjawisk. Procesy te mogą zajść zarówno w gruncie jak i w stawach infiltracyjnych. Na skutek procesu infiltracji z zanieczyszczonej wody są usuwane koloidy, bakterie, wirusy, a także zawiesiny oraz rozpuszczone w wodzie substancje.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku zastosowania infiltracji do oczyszczania wody konieczne jest jednak zastosowanie także innych metod, które będą oczyszczaniem wstępnym.

Close