Kiedy egzaminator może przerwać egzamin na prawo jazdy?

Wsiadając do samochodu podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, należy pamiętać, że egzaminator może w kilku sytuacjach przerwać egzamin. O jakich okolicznościach mowa? Podstawą do przerwania egzaminu jest uczestnictwo w kolizji lub w wypadku drogowym. Nawet jeśli do zdarzenia dojdzie nie z naszej winy, to i tak będziemy musieli przystąpić do egzaminu ponownie.

Ważnym powodem jest także próba ominięcia innego pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego lub gdy my sami nie ustąpimy pierwszeństwa osobie pieszej na przejściu. Niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej także oznacza koniec egzaminu. Podobnie w przypadku, gdy zlekceważymy znaki zakazu i nakazu lub przekroczymy linię ciągłą.

Takie same konsekwencje grożą za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, gdy powinniśmy to zrobić. Egzaminator przerwie egzamin, gdy dopuszczalna prędkość zostanie przekroczona o 20 km/h. Nieupewnienie się czy można wyprzedzać lub wykonanie tego manewru w miejscu niedozwolonym także zakończy egzamin.

Trzeba również pamiętać, aby nie wymusić nigdzie pierwszeństwa oraz nie spowodować zagrożenia przy włączaniu się do ruchu.

Close