Lekarze są sceptyczni

www.semsacja.pl

Najwięcej do powiedzenia w materii wszelkich leków mają ci, którzy zalecają ich stosowanie. Medycy posiadają dostęp do ogromnej ilości preparatów, a wiele nowych środków systematycznie pojawia się w sprzedaży. Niektóre z nich są testowane i wprowadzane do obrotu we współpracy z lekarzami, co może wiązać się z zachowaniami wątpliwymi etycznie. Etyczne zarzuty są także formułowane pod adresem tych lekarzy, którzy zachęcają pacjentów do korzystania z homeopatii. Z racji braku twardych naukowych przesłanek, które potwierdzałyby działanie takich produktów, pojawiają się głosy, że uczciwy lekarz nie powinien ich stosować.

Tymczasem nie brak dyplomowanych specjalistów, którzy jasno deklarują, że po homeopatię sięgają i uważają, iż skuteczność takiej terapii jest niewątpliwa. Pod względem prawnym w większości państw sprzedaż środków homeopatycznych nie jest zabroniona. Nie zdarza się jednak, aby leki te były refundowane. Polski NFZ nie uznaje ich za wyroby medyczne zgodnie z ustawową definicją leku. Dlatego za homeopatię nad Wisłą trzeba płacić samodzielnie.

Close