Na czym polegają roboty budowlane?

Otóż roboty budowlane, czyli podstawa budownictwa, realizowane są na zlecenie inwestora lub przez niego samego. To on, wg prawa budowlanego, jest zobowiązany do zorganizowania całego procesu budowy.

Między innymi musi on zapewnić wykonywanie i nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, przez osoby, które są do tego uprawnione. Osoby, które biorą udział w procesie budowy to przede wszystkim projektant, jako osoba odpowiedzialna za stworzenie projektu.

Następną ważną osobą jest kierownik budowy. W budowę powinien być także zaangażowany inspektor nadzoru inwestorskiego, ale tylko w przypadku takich realizacji, kiedy wymagane prawnie jest ustanowienie takiego inspektora.

Niekiedy zdarzają się takie sytuacje, że muszą się pojawić jeszcze dodatkowe osoby – specjaliści z konkretnymi uprawnieniami, jak np. geodeta, geolog czy nawet archeolog.

Roboty budowlane rozpoczynają się wraz z rozpoczęciem prac przygotowawczych, choć zazwyczaj wcześniej następuje jeszcze przejęcie placu budowy lub obiektu, gdzie takowe roboty będą prowadzone. Odpowiedzialny za przejęcie jest kierownik budowy.

To na nim spoczywa największa odpowiedzialność w całym tym procesie.

Close