Odwrócona osmoza

www.akademiamaratonu.pl

Odwrócona osmoza jest jedną z metod oczyszczania wody, a dokładniej polega na odsalaniu wody morskiej. Metoda ta jest także wykorzystywana do zatężania oraz oczyszczania wszelkich przemysłowych ścieków, które pochodzą np.

z przemysłu papierniczego czy spożywczego. Metoda odwrócone osmozy umożliwia uzyskanie czystej wody a także cennych substancji, które zachowały się w ściekach.

Niewątpliwie jedną z zalet metody odwróconej osmozy jest to, iż metoda ta zużywa stosunkowo niewiele energii, a jest przy tym bardzo wydajna. Odwrócona osmoza może być także wykorzystywana na domowy użytek, jednak wówczas jest o wiele mniej wydajna.

W przypadku wykorzystania jej na skalę przemysłową uzysk z tej metody jest znacznie wyższy, wynosi ponad 70%, podczas gdy w przypadku domowej metody jedynie 15%. Natomiast w przypadku odsalania wody morskiej odwrócona osmoza daje aż 99% odsolenia wody.

Końcowy wynik zależy jednak nie tylko od stosowanej technologii, ale także od jakości oczyszczanej wody.

Close