Przebieg egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B

W dniu egzaminu teoretycznego należy zgłosić się do odpowiedniego ośrodka ruchu drogowego na 15 minut przed wyznaczoną godziną. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), w przeciwnym razie w ogóle nie zostaniemy dopuszczeni do egzaminu.

Egzamin odbywa się w sali komputerowej przy wykorzystaniu technik informatycznych. Test obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej, na które należy odpowiedzieć tak lub nie oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, do których przedstawione są 3 warianty odpowiedzi.

Ważne jest, żeby odpowiedzi udzielać w określonym czasie, ponieważ po jego upływie wyświetli się kolejne pytanie. Trzeba pamiętać, że w każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna oraz że nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.

Niektóre z nich mogą mieć formę klipu video, fotografii lub ilustracji, która obrazuje realną sytuację na drodze. Warto wiedzieć, że projekcja klipu filmowego wyświetla się zawsze tylko jeden raz, więc należy się w pełni skupić.

Pytania są wyświetlane losowo i punktacja za każde z nich jest zależna od jego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Close