Przemysł w gospodarce

Każdy, kto choć trochę zna realia ekonomiki wie, że bez przemysłu nie można by mówić o rozwiniętych gospodarkach. Choć wiele słyszymy o tym, że znaczenie usług ciągle rośnie i może już lada moment zdystansować przemysł, to jednak ten ostatni ciągle stanowi najpoważniejszy argument we wszelkich dyskusjach na temat ekonomicznego statusu państw.

Wynika to również z tego, iż jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące nie tylko przetwarzanie i wytwarzanie surowców, ale w zasadzie wszystkie gałęzie wytwórczości. Poza typowo gospodarczym znaczeniem przemysłu ma on także wielki wpływ na kształtowanie procesów społecznych, będąc w tym zakresie interesującym przyczynkiem do analiz socjologicznych.

Wiele można pisać na przykład o wpływie przemysłu na strukturę społeczną i rozwój współczesnych miast. To zagadnienie związane z uprzemysłowionymi metropoliami będzie się przewijać w kolejnych tekstach, ponieważ dostarcza bardzo interesujących materiałów do przemyśleń.

Pozostaje nam zachęcić do dalszej lektury i poznania meandrów przemysłu nieco bliżej.

Close