Kategoria: Przemysł

Chińskie miasta – wzór czy przestroga?

Przyglądając się bliżej zagadnieniu uprzemysłowienia miast nie sposób pominąć tych państw, w których przemysł szeroko pojęty odgrywa bardzo istotną rolę. Doskonałym przykładem są Chiny, w których od kilkudziesięciu

Przemysł w gospodarce

Każdy, kto choć trochę zna realia ekonomiki wie, że bez przemysłu nie można by mówić o rozwiniętych gospodarkach. Choć wiele słyszymy o tym, że znaczenie usług ciągle

Zyski dla społeczeństwa

Przemysłowe przemiany jakie miały miejsce początkowo w zachodniej Europie zmieniły bardzo wiele w życiu społecznym. Nie da się ukryć, że poszczególne nacje bardzo dużo zyskały na tym, że przemysł rozwinął

Więcej przemysłu – zamożniejsze państwa

Dość szybko dała się zauważyć naturalna korelacja pomiędzy dynamiką rozwoju przemysłu a rosnącym bogactwem poszczególnych państw. Tu można się spierać o definicję bogactwa w odniesieniu do państwa – sprawa

Odmiany alotropowe siarki

Z chemicznego punktu widzenia siarkę można opisać w dość prosty sposób – jest ciałem stałym, a jednocześnie niemetalem, który w układzie okresowym znajduje swoje miejsce w bloku p. Jest dosyć ciekawym

Węgiel – stare źródło energii

W różnych sytuacjach życiowych, stykamy się z węglem w rozmaitych formach np. rosyjski ekogroszek. Odpowiednio przygotowany, może zostać wykorzystany przez plastyków do rysowania czy sprasowany do