Kategoria: Przemysł

Górnicze zabytki

Kultura Śląska jest nierozerwalnie związana z górnictwem i górnikami, bowiem przez kilka wieków to właśnie tym ten region przede wszystkim słynął i słynie zresztą do dziś. Dlatego też to

Na czym polegają roboty budowlane?

Otóż roboty budowlane, czyli podstawa budownictwa, realizowane są na zlecenie inwestora lub przez niego samego. To on, wg prawa budowlanego, jest zobowiązany do zorganizowania całego procesu

Zabytki związane z górnictwem

W Polsce jest niezwykle dużo zabytkowych kopalni, szybów i sztolni, bowiem na Górnym Śląsku od kilkuset lat wydobywa się węgiel brunatny. Przykładem może być Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, która

Czym właściwie jest budownictwo?

Każdemu z nas wydaje się intuicyjnie, ze wie na czym polega budownictwo, ale niewielu potrafi podać słownikową definicję tego zjawiska. Jest to dziedzina działalności człowieka, która