Reeksport

Import polega na kupnie towarów i usług różnego rodzaju od podmiotów zagranicznych.

Eksport zaś sprowadza się do tego, że państwo, w którym dane towary czy też usługi zostały wytworzone sprzedaje je podmiotom zagranicznym.

Na czym więc polega istota reeksportu? To dość proste zagadnienie.

Reeksport polega na tym, że dane państwo (przykładowo Polska) kupuje dany towar lub daną usługę od innego państwa np. import z ukrainy do polski, a następnie transportuje owe dobra do kraju tylko po to, by następnie sprzedać je innemu państwu czy innemu podmiotowi zagranicznemu.

Gdy powyżej opisana sytuacja będzie miała odzwierciedlenie w rzeczywistości, wówczas można mówić z całą pewnością o reeksporcie.

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię, która nieco komplikuje prostotę zjawiska reeksportu.

Reeksport można bowiem podzielić na bezpośredni lub pośredni.

Pierwszy występuje gdy dany kraj kupuje towar, ale nie transportuje tych dóbr do kraju, a od razu sprzedaje je innemu podmiotowi zagranicznemu.

Reksport pośredni ma miejsce wtedy, gdy towar zostaje przetransportowany do kraju, który podjął się reeksportu.

Close