Warunki sprzedaży towarów

Międzynarodowe reguły handlu określają warunki sprzedaży towarów w przypadku zarówno eksportu, jak importu. Znajdują zastosowanie przede wszystkim co do kwestii transportu tych towarów.

Mowa nie tylko o przewozie towarów, ale także o tym kto ponosi odpowiedzialność związaną z eksportem i importem dóbr materialnych. Ważką kwestią jest również to który podmiot zagraniczny obciążyć kosztami transportu i ryzykiem związanym właśnie z transportem.

Międzynarodowe reguły handlu regulują także to w jakim momencie nastąpi przeniesienie własności. To bardzo ważna kwestia z punktu widzenia tego, który ma właśnie ponieść odpowiedzialność, o której mowa powyżej.

Warto bowiem wiedzieć, że z różnymi etapami transportu towarów z państwa-eksportera czy państwa – importera do innego państwa czy podmiotu zagranicznego wiąże się niemałe ryzyko chociażby uszkodzenia tego typu towarów. Wtedy znajduje właśnie zastosowanie odpowiednia i właściwa ze względu na swoją treść reguła handlu międzynarodowego.

Close