Wykonywanie umowy i jej istotne zasady – ostania część regulaminu

Mówiąc o regulaminie sklepu internetowego koniecznie trzeba uwzględnić jego ważną część, jaką są zasady wykonywania umowy.

Dla użytkownika to właśnie te punkty są najbardziej istotne.

Zatem warto bardzo dobrze je przemyśleć i wszystko dokładnie zapisać w treści.

Poza istotnym zakresem usługi, konieczne jest wyszczególnienie działań dozwolonych, ale również tych zakazanych.

Nie wpisanie pewnych kwestii, równoznaczne jest z ich akceptacją.

W tym wypadku to przedsiębiorca będzie ponosił całą odpowiedzialność.

Poza tym w tej części regulaminu znaleźć powinien się zapis dotyczący zasad dostarczenia zamówionego towaru wraz z uwzględnieniem dopuszczalnego terminu.

Również dopuszczalne metody płatności, jakie przewiduje właściciel muszą być tutaj jasno określone.

Nie zapominajmy o zasadniczej kwestii, jaką jest wyszczególnienie skutków niewywiązania się z zapisów umowy dla każdej ze stron, nie tylko konsumenta, ale także sprzedawcy.

Close