Kategoria: Przemysł

Dejonizacja

Dejonizacja jest metodą oczyszczania wody. W tym procesie można wykorzystywać zarówno kationy jak i aniony, które wymienia się na jonity. Od właściwego doboru odpowiednich

Fotoutlenianie wody

Fototlenianie jest to jedna z metod oczyszczania wody. Polega ona na naświetlaniu wody przy wykorzystaniu promieni ultrafioletowych. Proces ten bywa także nazywany fotoolscydacją. Fotoutlenianie

Filtracja wody

Filtracja to jedna z podstawowych i najbardziej popularnych metod oczyszczania wody jakie obecnie stosuje się w przemyśle. Filtracja to proces, który zapewnia usunięcie

Infiltracja

Infiltracja jest procesem wykorzystywanym do oczyszczania wody. Przy wykorzystaniu tej metody zachodzą zarówno reakcje chemiczne jak i fizyczne i biologiczne. Infiltracja jako proces oczyszczania

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza jest jedną z metod oczyszczania wody, a dokładniej polega na odsalaniu wody morskiej. Metoda ta jest także wykorzystywana do zatężania oraz oczyszczania wszelkich przemysłowych ścieków,

Miejski przemysł w Europie

Cofając się w podręcznikach historii przekonamy się, że procesy industrializacji rozpoczęły się w Europie i z naszego kontynentu rozlały się na niemal cały świat. Było to możliwe dzięki